Rådgivning - Finn og benytt muligheter

La oss spille deg god. Vi kan hjelpe deg med strategisk planlegging og forbedring av rutiner. Vi kan lover og regler og kan hjelpe deg til en mer effektiv beslutningsprosess.

 

Fokus på lønnsomhet gir først resultater når man gjennomfører tiltak basert på bedriftens situasjon.

Det kan være mange årsaker til å søke rådgivning hos oss. Noen områder vi ønsker å hjelpe deg med:

  • Økonomisk rådgivning innen skatte- og avgiftsspørsmål.
  • Administrere pensjonsordning for selskapet
  • Registrering/stiftelse av aksjeselskap, enkelpersonforetak og ansvarlige selskap.
  • Omdannelse av personlig selskap/NUF til aksjeselskap.
  • Likviditetsstyring
  • Regnskapsanalyse, -investeringsanalyse, -verdivurdering.
  • Hjelp til styrearbeid.
  • Planlegging av budsjettarbeid med investeringer, driftsplanlegging, refinansiering og lignende.
  • Nøkkeltall- og kostnadsanalyser

Vi ønsker å gjøre deg bedre. Prat med oss om hvordan vi gjør det.

Navn(*)
Please let us know your name.

Firma
Invalid Input

Epost(*)
Please let us know your email address.

Telefon(*)
Vennligst skriv inn korrekt telefonnummer

«Nær, tilgjengelig og personlig»